17.03.20
Sérstök fréttatilkynning vegna útgáfumála ríkissjóðs

Í ljósi atburða síðustu vikna í tengslum við Covid-19 er fyrirsjáanlegt að fjárþörf ríkissjóðs mun aukast umtalsvert frá fyrri spám.  Mikil óvissa er um efnahagshorfur næstu mánuði og því er erfitt að meta lánsfjárþörf ríkissjóðs fyrir yfirstandandi ár. Einnig er óljóst hversu mikil þörfin verður annars vegar til skemmri tíma og hins vegar til lengri tíma.

Í ljósi atburða síðustu vikna í tengslum við Covid-19 er fyrirsjáanlegt að fjárþörf ríkissjóðs mun aukast umtalsvert frá fyrri spám.  Mikil óvissa er um efnahagshorfur næstu mánuði og því er erfitt að meta lánsfjárþörf ríkissjóðs fyrir yfirstandandi ár. Einnig er óljóst hversu mikil þörfin verður annars vegar til skemmri tíma og hins vegar til lengri tíma.

Rétt er að hafa í huga að skuldastaða ríkissjóðs er lág. Heildarskuldir eru um 854 ma.kr. sem nemur um 27,5% af vergri landsframleiðslu. Engin innlend ríkisbréfaútgáfa er á gjalddaga það sem eftir lifir ársins og einungis 292 milljónir evra (45 ma.kr.) er á gjalddaga í júlí.

Ríkissjóður hefur ýmsar leiðir til þess að sækja fjármagn á markaði. Hægt er að auka útgáfu ríkisbréfa á innlendum markaði en útgáfa samkvæmt ársáætlun fyrir yfirstandandi ár er nú við sögulegt lágmark eða um 40 ma.kr. árinu. Ríkissjóður getur jafnframt gefið út skuldabréf á erlendum mörkuðum. Þá getur ríkissjóður mætt versnandi sjóðstöðu með aukinni útgáfu ríkisvíxla eða skammtímalántöku á peningamarkaði. Lausafjárstaða ríkissjóðs í íslenskum krónum nemur nú 44 ma.kr. Að lokum á ríkissjóður um 169 ma.kr. í erlendum innstæðum í Seðlabankanum. Staðan er því traust og engin ástæða til þess að óttast að ríkissjóður hafi ekki úrræði til að ráða við mikið tekjufall og fjármögnunarþörf á næstu vikum og mánuðum ef það verður raunin.

Endurskoðun á öðrum ársfjórðungi 2020

  • Ákveðið hefur verið að auka útgáfu ríkisbréfa á öðrum ársfjórðungi þannig að hún getur orðið allt að 40 ma.kr. Nánari útfærsla verður birt í ársfjórðungsáætlun í lok þessa mánaðar. Það þýðir að útgáfan á árinu mun aukast verulega frá því sem tilkynnt var í ársáætlun.

Erfitt er á þessari stundu að leggja mat á heildarþörf fyrir ríkisbréfaútgáfu á yfirstandandi ári. Áður en hægt er að taka ákvörðun um það þá þarf að liggja fyrir nánari upplýsingar um lánsfjárþörf ríkissjóðs, sem mun skýrast á næstu vikum og mánuðum.

Nánari upplýsingar veitir Esther Finnbogadóttir í fjármála- og efnahagsráðuneytinu í síma 545 9200 og Björgvin Sighvatsson hjá Lánamálum ríkisins í síma 569 9600.

Fréttatilkynning (pdf)

Aðrar fréttir

Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKB 21 0805 - RIKS 26 0216
Flokkur RIKB 21 0805 RIKS 26 0216
ISIN IS0000031482 IS0000030732
Gjalddagi 05.08.2021 16.02.2026
Útboðsdagur 03.07.2020 03.07.2020
Uppgjörsdagur 08.07.2020 08.07.2020
10% viðbót 07.07.2020 07.07.2020

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðsla fyrir ríkisbréfin þarf að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag. Um 10% viðbót sjá 6. gr. í almennum útboðskilmálum ríkisbréfa.

Til nánari upplýsinga er að öðru leyti vísað til heimasíðu Lánamála ríkisins, þ.e. vegna lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa.

Nánari upplýsingar veitir Laufey Ómarsdóttir, Lánamálum ríkisins í síma 569 9631.

30.06.20
Ársyfirlit
Ársfjórðungsáætlun í lánamálum ríkissjóðs

Þriðji ársfjórðungur 2020

  • Á þriðja ársfjórðungi verða boðin til sölu ríkisbréf í markflokkum fyrir 40-60kr. að söluvirði[1].
  • Flokkar sem mögulega verða boðnir út eru allir markflokkar ríkisbréfa ásamt RIKS 33 0321[2] og munu markaðsaðstæður ráða því hvort og þá hve mikið verður selt í hverjum flokki.
  • Útgáfa á nýjum óverðtryggðum flokki með gjalddaga árið 2023, sem áætlað var að gefa út á næsta ári, verður flýtt og verður stefnt á viðskiptavakt með flokkinn.

[1] Með söluvirði er átt við hreint verð (clean price) með áföllnum verðbótum á höfuðstól þ.e. verð með verðbótum án áfallinna vaxta.

[2] Ath. að þessi flokkur heyrir ekki undir markflokkakerfið og því ekki um að ræða skipulega viðskiptavakt með flokkinn

3.ársfj.áætlun 2020.pdf

Tilkynning um útboð ríkisvíxla - RIKV 20 0915
Flokkur RIKV 20 0915
ISIN IS0000032001
Gjalddagi 15.09.2020
Útboðsdagur 29.06.2020
Uppgjörsdagur 01.07.2020

Á útboðsdegi, á milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisvíxlum í þeim flokki, með því ISIN númeri og með þeim gjalddaga sem fram kemur í töflunni hér að ofan. Greiðsla fyrir ríkisvíxlana þarf að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag.

Að öðru leyti er vísað til almennrar lýsingar íslenskra ríkisvíxla og almennra útboðsskilmála á heimasíðu Lánamála ríkisins.

Nánari upplýsingar veitir Laufey Ómarsdóttir, Lánamálum ríkisins í síma 569 9631.