13.11.17
Niðurstaða í útboði ríkisvíxla RIKV 18 0515
Flokkur
RIKV 18 0515
Greiðslu-og uppgjörsdagur
15.11.2017
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
2.390
Samþykkt (verð / flatir vextir)
97,927
4,210
Fjöldi innsendra tilboða
19
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
8.340
Fjöldi samþykktra tilboða
10
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
10
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir
97,927
4,210
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir
97,942
4,179
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu
97,927
4,210
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir)
97,934
4,196
Besta tilboð (verð / flatir vextir)
97,942
4,179
Versta tilboð (verð / flatir vextir)
97,800
4,474
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir)
97,914
4,237
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta
100,00 %
Boðhlutfall
3,49

Aðrar fréttir

Skiptiútboð óverðtryggðra ríkisbréfa RIKB 20 0205 fyrir RIKB 19 0226

Föstudaginn 19. október kl. 11:00 fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins með tilboðsfyrirkomulagi. 

Boðin verða til sölu óverðtryggð bréf í flokkunum RIKB 20 0205. Heildarfjárhæð samþykktra tilboða verður tilkynnt að loknu útboði. 

Athugið að aðeins er hægt að kaupa bréf í RIKB 20 0205 með sölu á RIKB 19 0226, sem fellur á gjalddaga 26. febrúar 2019. Lánamál ríkisins kaupa RIKB 19 0226 á fyrirfram ákveðnu verði þ.e. hreina verðinu 101,219 (106,972425 með áföllnum vöxtum m.v. 100 kr. nafnverðseiningu) m.v. uppgjör 24. október 2018. Til skýringar þá jafngildir verðið 4,93% í ávöxtunarkröfu. Andvirði bréfanna ásamt áföllnum vöxtum kemur þá sem greiðsla fyrir kaupum á nýjum bréfum.

Fréttatilkynning (pdf)
Útboðsskilmálar (pdf)

Niðurstöður viðbótarútgáfu RIKB 22 1026

Samkvæmt 5. grein í skilmálum um útboð ríkisbréfa, sem haldið var 21. september stóð aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Að þessu sinni nýttu aðalmiðlarar sér ekki kaupréttinn. Heildarstærð eftir útboðið í RIKB 22 1026 er nú 88.182.800.000 kr. að nafnvirði.  Uppgjör er 26. september 2018.