28.03.19
Niðurstaða í útboði ríkisvíxla RIKV 19 1115

Flokkur 
RIKV 19 1115
Greiðslu-og uppgjörsdagur 
 01.04.2019 
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 
 3.825 
Samþykkt (verð / flatir vextir) 
 97,193 
 / 
 4,560 
Fjöldi innsendra tilboða 
 18 
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 
 5.325 
Fjöldi samþykktra tilboða 
 14 
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 
 14 
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir 
 97,193 
 / 
 4,560 
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir 
 97,319 
 / 
 4,350 
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu 
 97,193 
 / 
 4,560 
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) 
 97,224 
 / 
 4,508 
Besta tilboð (verð / flatir vextir) 
 97,319 
 / 
 4,350 
Versta tilboð (verð / flatir vextir) 
 96,931 
 / 
 4,999 
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) 
 97,201 
 / 
 4,547 
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta 
 100,00 % 
Boðhlutfall 
 1,39 

Aðrar fréttir

13.06.19
Erlend lán
Ríkissjóður gefur út nýtt skuldabréf í evrum á hagstæðustu vöxtum í sögu lýðveldisins

Ríkissjóður Íslands hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 500 milljónir evra, eða að jafnvirði um 71 milljarði króna.  

Skuldabréfin bera 0,1% fasta vexti og eru gefin út til 5 ára á ávöxtunarkröfunni 0,122%. Þetta eru hagstæðustu vextir í sögu lýðveldisins. Fjárfestar sýndu útgáfunni mikinn áhuga og nam eftirspurn um 2,5 milljörðum evra eða ríflega fimmfaldri fjárhæð útgáfunnar. Fjárfestahópurinn samanstendur af seðlabönkum og öðrum fagfjárfestum, aðallega frá Evrópu. Umsjón útgáfunnar var í höndum Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley og Nomura. 

I aðdraganda nýju útgáfunnar gerði ríkissjóður tilboð í útistandandi fjárhæð eldri skuldabréfaútgáfu frá árinu 2014,  sem nam upphaflega 750 milljónum evra. Eigendur bréfa að nafnvirði um 60 milljónum evra eða um 8,5 ma.kr. tóku tilboði ríkissjóðs til viðbótar við þær 398 milljónir evra sem keyptar voru til baka í desember 2017. Þeir fjárfestar sem tóku þátt og vildu, fengu forgang í nýju útgáfunni.

Niðurstöður viðbótarútgáfu RIKB 28 1115

Samkvæmt 5. grein í skilmálum um útboð ríkisbréfa, sem haldið var 7. júní stóð aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Að þessu sinni nýttu aðalmiðlarar sér ekki kaupréttinn í RIKB 28 1115. Heildarstærð eftir útboðið í RIKB 28 1115 er nú 61.001.601.519 kr. að nafnvirði.  Uppgjör er 12. júní 2019.