16.06.16
Ríkissjóður greiðir upp skuldabréf fyrir 62 milljarða króna

Ríkissjóður Íslands hefur í dag greitt upp skuldabréf sem gefin voru út árið 2011 og voru á gjalddaga í dag. Eftirstöðvar skuldabréfanna námu 503 milljónum Bandaríkjadala eða um 62 milljörðum króna. Bréfin verða greidd af gjaldeyrisinnstæðum ríkissjóðs í Seðlabanka Íslands.

meira..

Útgáfan árið 2011 var fyrsta útgáfa ríkissjóðs á alþjóðamarkaði eftir fjármálahrunið. Heildarnafnverð útgáfunnar  nam á sínum tíma 1.000 milljónum Bandaríkjadala. Á síðasta ári leysti ríkissjóður til sín um helming af útistandandi bréfum og voru uppkaupin liður í lausafjár- og skuldastýringu ríkissjóðs. Skuldabréfin voru gefin út til 5 ára og báru 4,875% fasta vexti sem samsvaraði 3,2% álagi á vexti á millibankamarkaði.

Í fjárlögum ársins 2016 var gert ráð fyrir að endurfjármögnun lánsins ef markaðsaðstæður væru hagstæðar. Ríkissjóður kann að skoða endurfjármögnun síðar á árinu ef þörf verður á að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands frekar, en erlend lán ríkissjóðs eru tekin til þess að fjármagna gjaldeyrisforðann.

Heildarskuldir ríkissjóðs nema eftir uppgreiðsluna 1.252 milljörðum króna og þar af nema erlendar skuldir 230 milljörðum króna. Erlendar skuldir samanstanda af tveimur markaðsútgáfum, annarri í Bandaríkjadölum frá árinu 2012 og nema eftirstöðvar 1 milljarði Bandaríkjadala, og hinni í evrum frá árinu 2014, alls að fjárhæð 750 milljónir evra.

Nánari upplýsingar gefur Esther Finnbogadóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti í síma 545-9200.

Aðrar fréttir

14.11.17
Ríkisbréf
Niðurstöður viðbótarútgáfu RIKB 28 1115

Samkvæmt 5. grein í skilmálum um útboð ríkisbréfa, sem haldið var 10. nóvember. stóð aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Að þessu sinni nýttu aðalmiðlarar sér kaupréttinn í  RIKB 28 1115 að nafnvirði 105 m.kr.. Heildarstærð eftir útboðið í  RIKB 28 1115 er nú 41.125.101.519 kr. að nafnvirði.  Uppgjör er 15. nóvember 2017.