16.06.16
Ríkissjóður greiðir upp skuldabréf fyrir 62 milljarða króna

Ríkissjóður Íslands hefur í dag greitt upp skuldabréf sem gefin voru út árið 2011 og voru á gjalddaga í dag. Eftirstöðvar skuldabréfanna námu 503 milljónum Bandaríkjadala eða um 62 milljörðum króna. Bréfin verða greidd af gjaldeyrisinnstæðum ríkissjóðs í Seðlabanka Íslands.

meira..

Útgáfan árið 2011 var fyrsta útgáfa ríkissjóðs á alþjóðamarkaði eftir fjármálahrunið. Heildarnafnverð útgáfunnar  nam á sínum tíma 1.000 milljónum Bandaríkjadala. Á síðasta ári leysti ríkissjóður til sín um helming af útistandandi bréfum og voru uppkaupin liður í lausafjár- og skuldastýringu ríkissjóðs. Skuldabréfin voru gefin út til 5 ára og báru 4,875% fasta vexti sem samsvaraði 3,2% álagi á vexti á millibankamarkaði.

Í fjárlögum ársins 2016 var gert ráð fyrir að endurfjármögnun lánsins ef markaðsaðstæður væru hagstæðar. Ríkissjóður kann að skoða endurfjármögnun síðar á árinu ef þörf verður á að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands frekar, en erlend lán ríkissjóðs eru tekin til þess að fjármagna gjaldeyrisforðann.

Heildarskuldir ríkissjóðs nema eftir uppgreiðsluna 1.252 milljörðum króna og þar af nema erlendar skuldir 230 milljörðum króna. Erlendar skuldir samanstanda af tveimur markaðsútgáfum, annarri í Bandaríkjadölum frá árinu 2012 og nema eftirstöðvar 1 milljarði Bandaríkjadala, og hinni í evrum frá árinu 2014, alls að fjárhæð 750 milljónir evra.

Nánari upplýsingar gefur Esther Finnbogadóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti í síma 545-9200.

Aðrar fréttir

Skiptiútboð óverðtryggðra ríkisbréfa RIKB 20 0205

Föstudaginn 18. maí kl. 11:00 fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins með tilboðsfyrirkomulagi. 

Boðin verða til sölu óverðtryggð bréf í flokknum RIKB 20 0205. Heildarfjárhæð samþykktra tilboða verður tilkynnt að loknu útboði. 

Athugið að aðeins er hægt að kaupa bréf í RIKB 20 0205 með sölu á RIKB 19 0226, sem fellur á gjalddaga 26. febrúar 2019. Lánamál ríkisins kaupa RIKB 19 0226 á fyrirfram ákveðnu verði þ.e. hreina verðinu 103,090 (105,151644 með áföllnum vöxtum m.v. 100 kr. nafnverðseiningu) m.v. uppgjör 23. maí 2018. Til skýringar þá jafngildir verðið 4,50% í ávöxtunarkröfu. Andvirði bréfanna ásamt áföllnum vöxtum kemur þá sem greiðsla fyrir kaupum á nýjum bréfum.

Í ljósi stærðar RIKB 20 0205 eru fjárfestar hvattir til þess að nýta sér þetta tækifæri til að taka þátt í skiptiútboðinu og eignast bréf í flokknum.

Fréttatilkynning (pdf)
Útboðsskilmálar (pdf)

Niðurstöður viðbótarútgáfu RIKB 28 1115 og RIKB 22 1026

Samkvæmt 5. grein í skilmálum um útboð ríkisbréfa, sem haldið var 4. maí stóð aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Að þessu sinni nýttu aðalmiðlarar sér kaupréttinn í RIKB 28 1115 fyrir 120 m.kr. og í RIKB 22 1026 fyrir 142 m.kr. að nafnvirði. Heildarstærð eftir útboðið í RIKB 28 1115 er nú 53.868.601.519 kr. og RIKB 22 1026 er nú 81.602.800.000 kr. að nafnvirði .  Uppgjör er 9. maí 2018.