16.06.16
Ríkissjóður greiðir upp skuldabréf fyrir 62 milljarða króna

Ríkissjóður Íslands hefur í dag greitt upp skuldabréf sem gefin voru út árið 2011 og voru á gjalddaga í dag. Eftirstöðvar skuldabréfanna námu 503 milljónum Bandaríkjadala eða um 62 milljörðum króna. Bréfin verða greidd af gjaldeyrisinnstæðum ríkissjóðs í Seðlabanka Íslands.

meira..

Útgáfan árið 2011 var fyrsta útgáfa ríkissjóðs á alþjóðamarkaði eftir fjármálahrunið. Heildarnafnverð útgáfunnar  nam á sínum tíma 1.000 milljónum Bandaríkjadala. Á síðasta ári leysti ríkissjóður til sín um helming af útistandandi bréfum og voru uppkaupin liður í lausafjár- og skuldastýringu ríkissjóðs. Skuldabréfin voru gefin út til 5 ára og báru 4,875% fasta vexti sem samsvaraði 3,2% álagi á vexti á millibankamarkaði.

Í fjárlögum ársins 2016 var gert ráð fyrir að endurfjármögnun lánsins ef markaðsaðstæður væru hagstæðar. Ríkissjóður kann að skoða endurfjármögnun síðar á árinu ef þörf verður á að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands frekar, en erlend lán ríkissjóðs eru tekin til þess að fjármagna gjaldeyrisforðann.

Heildarskuldir ríkissjóðs nema eftir uppgreiðsluna 1.252 milljörðum króna og þar af nema erlendar skuldir 230 milljörðum króna. Erlendar skuldir samanstanda af tveimur markaðsútgáfum, annarri í Bandaríkjadölum frá árinu 2012 og nema eftirstöðvar 1 milljarði Bandaríkjadala, og hinni í evrum frá árinu 2014, alls að fjárhæð 750 milljónir evra.

Nánari upplýsingar gefur Esther Finnbogadóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti í síma 545-9200.

Aðrar fréttir

Niðurstaða á kaupum óverðtryggðra ríkisbréfa RIKB 19 0226 vegna skiptiútboðs

Skiptiútboð fór fram hjá Lánamálum ríkisins kl 11:00 í dag þar sem boðin voru til sölu óverðtryggð ríkisbréf í flokkunum RIKB 28 1115 og RIKB 22 1026 gegn kaupum á RIKB 19 0226. 

Helstu niðurstöður á kaupum í RIKB 19 0226 gegn sölu á RIKB 28 1115: 

Alls barst 1 gilt tilboð að fjárhæð 200 m.kr. að nafnverði í flokk RIKB 28 1115.   

Tilboðinu var ekki tekið.

Helstu niðurstöður á kaupum í RIKB 19 0226 gegn sölu á RIKB 22 1026:

Alls bárust 2 gild tilboð að fjárhæð 470 m.kr. að nafnverði í RIKB 22 1026.   

Engin gild tilboð voru tekin.

20.09.17
Ríkisbréf
Skiptiútboð óverðtryggðra ríkisbréfa RIKB 22 1026 & RIKB 28 1115

Föstudaginn 22. september kl. 11:00 fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins með tilboðsfyrirkomulagi. 

Boðin verða til sölu óverðtryggð bréf í flokkunum RIKB 28 1115 og RIKB 22 1026. Heildarfjárhæð samþykktra tilboða verður tilkynnt að loknu útboði. 

Athugið að aðeins er hægt að kaupa bréf í RIKB 22 1026 og í RIKB 28 1115 með sölu á RIKB 19 0226, sem fellur á gjalddaga 26. febrúar 2019. Lánamál ríkisins kaupa RIKB 19 0226 á fyrirfram ákveðnu verði þ.e. hreina verðinu 104,956 (110,062164 með áföllnum vöxtum m.v. 100 kr. nafnverðseiningu) m.v. uppgjör 27. september 2017. Til skýringar, jafngildir verðið 5,00% í ávöxtunarkröfu. Andvirði bréfanna ásamt áföllnum vöxtum kemur þá sem greiðsla fyrir kaupum á nýjum bréfum.

Fréttatilkynning (pdf)
Útboðsskilmálar (pdf)

12.09.17
Ríkisbréf
Niðurstöður viðbótarútgáfu RIKB 20 0205 og RIKB 28 1115

Samkvæmt 5. grein í skilmálum um útboð ríkisbréfa, sem haldið var 8. september sl. stóð aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Að þessu sinni nýttu aðalmiðlarar sér ekki kaupréttinn í RIKB 20 0205 en nýttu sér kaupréttinn í  RIKB 28 1115 að nafnvirði 316.m.kr.. Heildarstærð eftir útboðið í RIKB 20 0205 er nú 74.724.000.000 að nafnvirði og í  RIKB 28 1115 er nú 37.093.101.519 kr. að nafnvirði.  Uppgjör er 13. september 2017.