24.05.19
Niðurstaða í útboði verðtryggðra ríkisbréfa RIKS 26 0216

Flokkur 
RIKS 26 0216
Greiðslu-og uppgjörsdagur 
 29.05.2019 
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 
 1.650 
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 
 103,580 
 / 
 0,947 
Fjöldi innsendra tilboða 
 27 
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 
 5.350 
Fjöldi samþykktra tilboða 
 9 
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 
 9 
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 
 103,580 
 / 
 0,947 
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 
 103,765 
 / 
 0,920 
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 
 103,580 
 / 
 0,947 
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 
 103,634 
 / 
 0,939 
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 
 103,765 
 / 
 0,920 
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 
 103,250 
 / 
 0,997 
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 
 103,516 
 / 
 0,957 
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 
 100,00 % 
Boðhlutfall 
 3,24 

Aðrar fréttir

Niðurstöður viðbótarútgáfu RIKB 28 1115

Samkvæmt 5. grein í skilmálum um útboð ríkisbréfa, sem haldið var 5. júlí stóð aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Að þessu sinni nýttu aðalmiðlarar sér ekki kaupréttinn í RIKB 28 1115. Heildarstærð eftir útboðið í RIKB 28 1115 er nú 62.801.601.519 kr. að nafnvirði.  Uppgjör er 10. júlí 2019.

28.06.19
Ársyfirlit
Ársfjórðungsáætlun í lánamálum ríkissjóðs

Þriðji ársfjórðungur 2019

  • Á þriðja ársfjórðungi verða boðin til sölu ríkisbréf í markflokkum fyrir 8-12 ma.kr. að söluvirði[1].
  • Útgáfa á nýjum 2ja ára óverðtryggðum ríkisbréfaflokki
  • Áformað er að gefa einnig út í flokkunum RIKS 26 0216 og RIKB 28 1115.

[1] Með söluvirði er átt við hreint verð (clean price) með áföllnum verðbótum á höfuðstól þ.e. verð með verðbótum án áfallinna vaxta.

3.ársfj.áætlun 2019.pdf