Vefsíða þessi er birt til upplýsinga og fróðleiks. Það sem þar kemur fram má ekki skoða sem tilboð um kaup eða sölu verðbréfa eða annarra fjármálagerninga. Verðbréf sem greint er frá á vefsíðunni gætu verið vanhæf til sölu í sumum löndum eða til tiltekinna hópa fjárfesta. 

Vefsíðan byggir á upplýsingum sem taldar eru frá áreiðanlegum heimildum og hafa verið veittar í góðri trú. Þrátt fyrir það ábyrgjast Lánamál ríkisins á engan hátt að upplýsingarnar séu áreiðanlegar, nákvæmar eða tæmandi, né að notkun þeirra sé ekki andstæð rétti einhvers aðila. Frekari upplýsingar sem fram munu koma á vefsíðunni geta breyst án sérstakra tilkynninga þar um. Ekkert sem fram kemur á vefsíðunni má líta á sem loforð eða staðhæfingu af hálfu Lánamála ríkisins um eitthvað varðandi fortíð eða framtíð. Ekki má túlka það sem fram kemur á vefsíðunni sem lagalega, viðskiptalega eða skattalega ráðgjöf. 

Við lestur vefsíðunnar skal hafa hliðsjón af þeim lagalega fyrirvara sem hér er fram settur. 

Íslensk lög skulu gilda um ágreining sem rísa kann vegna vefsíðunnar, og íslenskir dómstólar um fjalla komi til málaferla.