Faglegt mat á lánshæfi fyrirtækja og opinberra aðila skiptir miklu máli á alþjóðlegum fjármagnsmarkaði. Mat viðurkenndra aðila á lánshæfi gerir alla lántöku markvissari, eykur öryggi og tryggir að lántaki greiði þá vexti sem hæfa tilteknu lánshæfismati. Þrjú matsfyrirtæki hafa gefið íslenska ríkinu lánshæfismat, bæði sem lántakendur innanlands sem og erlendis. Lánshæfismatið nær yfir lántökur til skamms tíma og til langtímalántöku. Þessi fyrirtæki eru Moody´s Investor Service, Standard & Poor´s og Fitch.

Á heimasíðu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins, má sjá fréttatilkynningar matsfyrirtækja þar sem rökstuðningur fyrir lánshæfismati Íslands kemur fram.
 
   Erlend mynt  Innlend mynt  
   Tilkynnt  Langtíma  Skammtíma  Langtima  Skammtíma  Horfur
 Moody's  júl. '23  A2  A2    Jákvæðar
 S&P  nov. '23  A+  A-1  A+  A-1  Stöðugar
 Fitch  mar. '22  A  F1+  A  F1+  Stöðugar