08.09.20
Niðurstöður viðbótarútgáfu - RIKS 33 0321

Í tengslum við útboð sem haldið var 4. september stóð aðalmiðlurum til boða, samkvæmt 6. grein í almennum útboðsskilmálum ríkisbréfa, að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða.

Flokkur RIKS 33 0321
ISIN IS0000021251
Viðbótarútgáfa (nafnvirði) 0
Samtals staða flokks (nafnvirði) 36.694.319.842

Aðrar fréttir

07.10.20
Ríkisbréf
Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKB 23 0515 - RIKS 33 0321 (viðskiptavakt hefst)
Flokkur RIKB 23 0515 RIKS 33 0321
ISIN IS0000032191 IS0000021251
Gjalddagi 15.05.2023 21.03.2033
Útboðsdagur 09.10.2020 09.10.2020
Uppgjörsdagur 14.10.2020 14.10.2020
10% viðbót 13.10.2020 13.10.2020

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðslur fyrir ríkisbréfin þurfa að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag. Um 10% viðbótarkaupréttinn gildir 6. gr. í almennum útboðskilmálum ríkisbréfa.

Að öðru leyti er vísað til lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa á heimasíðu Lánamála ríkisins.

Viðskiptavakt hefst með RIKS 33 0321

Með vísan til samnings í tengslum við útgáfu ríkisverðbréfa og viðskiptavakt á eftirmarkaði dags. 13. mars 2020 hefur verið ákveðið að hefja viðskiptavakt með RIKS 33 0321 frá og með uppgjörsdegi útboðsins þann 14.10.2020. Aðalmiðlarar verða skuldbundnir til þess að setja fram kaup- og sölutilboð fyrir að lágmarki 70 m.kr. að nafnverði í flokkinn. Frá sama tíma verður fyrirgreiðsla í formi verðbréfalána til hvers aðalmiðlara 2 ma.kr. að nafnverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Freyr Hrafnsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9679.

30.09.20
Ársyfirlit
Ársfjórðungsáætlun í lánamálum ríkissjóðs

Fjórði ársfjórðungur 2020

  • Á fjórða ársfjórðungi verða boðin til sölu ríkisbréf í markflokkum fyrir 50-70 ma.kr. að söluvirði[1].
  • Flokkar sem mögulega verða boðnir út eru allir markflokkar ríkisbréfa ásamt RIKS 33 0321 og munu markaðsaðstæður ráða því hvort og þá hve mikið verður selt í hverjum flokki.

RIKS 21 0414 fellur úr viðskiptavakt í október en stefnt verður á viðskiptavakt með RIKS 33 0321 í staðinn.

[1] Með söluvirði er átt við hreint verð (clean price) með áföllnum verðbótum á höfuðstól þ.e. verð með verðbótum án áfallinna vaxta.

4.ársfj.áætlun 2020